Home ČIME SE BAVIMO

3D

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Čime se bavimo

- Projektni biro BEST-SOFT D.o.o. je preduzeće registrirano davne 1990.godine,  bavi se projektovanjem građevinskih objekata, nadzorom nad građenjem, konsaltingom i svim poslovima iz oblasti arhitektonsko-građevinske struke.

- U našem projektnom birou možete naručiti i neki od tipskih projekata koji su predstavljeni na ovoj web stranici, kako stambene namjene tako i stambeno-poslovne namjene.

- Za Vas projektujemo čvrste, ekonomične, lijepe i udobne objekte, u skladu sa važećim propisima i normativima, u kojima možete stanovati i obavljati neke od djelatnosti koje su dozvoljene na Vašoj lokaciji.

- Osim stambenih i stambeno-poslovnih objekata projektujemo i škole, zdravstvene objekte, tvornice, džamije, te sve druge objekte za koje iskažete interes.

- Vršimo projektovanje i tzv. "niskoenergetskih kuća" koje štede energiju (u Evropi rastući trend kod stanogradnje) . 

- Pored projekata novih objekata, vršimo mjerenja na terenu i izradu projekata Vaših već izgrađenih objekata za koje prema odredbama važećih propisa morate pribaviti Odobrenje za građenje.

- Tokom gradnje objekata možemo Vam pružiti kvalitetan i nadasve stručan nadzor koji će omogućiti da gradnja bude izvedena u skladu sa arhitektonsko-građevinskim propisima. Uz kvalitetan nadzor možete uštediti i do 10% na gradnji objekta.

- Pored usluga projektovanja i nadzora nudimo i usluge posredovanja kod pribavljanja građevinske dozvole za objekat, kao i usluge posredovanja kod izbora izvođača radova i praćenja izvođenja radova  po sistemu "od ideje  do završenog objekta". Na ovaj način moguće su ukupne uštede i do 20%.

- U toku izrade projekta  putem mailova kontaktiramo sa klijentima tako da  izbjegavamo bilo kakav mogući nesporazum, a ujedno su klijenti i sami na ovaj način kreatori svog projekta.


 

Fotografije nekih završenih objekata

Stambeni objekti - Stambeno-poslovni objekti - Poslovni objekti - Ostali objekti

 

Partneri

 

Ovdje

može biti

vaš logotip !

Pošaljite E-mail